Japan

cimg0677Wat voorafging

Het is in November/december als Andrea thuis komt met het bericht dat haar vroegere buurmeisje Hen­nie Hoek­stra naar Japan gaat in 2011. Ik neem het voor ken­nis­gev­ing aan en reageer eigen­lijk verder niet meer. Later hoor ik via Andrea die Hen­nie weer tegenkwam op het Emel­w­erda Col­lege dat Hen­nie via een of andere sticht­ing naar Japan mag. Mijn inter­esse is gewekt. Ik ga het week­end daarop eens kijken wat dat inhoud. Bij google vind ik al snel het bericht wat over Vrien­den van Japan gaat. Ik roep Andrea zodat ze kan meek­ijken wat die web­site inhoud en wat er staat geschreven over Japan. Hier staat het vol­gende bericht (overgenomen van de website):


schermafbeelding-2011-07-19-om-22-47-11

Tussen de gemeen­ten Noor­doost­polder en Mizu­maki in Japan bestaat een uitwissel­ing­spro­gramma. Dit jaar kun­nen er weer 10 scholieren naar Japan. Vanuit de scholen in Noor­doost­polder wor­den 10 scholieren ges­e­lecteerd en uit­ge­zon­den naar Mizu­maki – Japan, van 18 juli t/m 27 juli 2011. Het vol­gende jaar (2012) komen er weer 10 scholieren uit Mizu­maki naar de NOP. Schrijf nu een brief naar de selectiecommissie ! Japan, com­pleet ver­schil­lend in economie, cul­tuur en levenswijze. Het is voor ons Ned­er­lan­ders ook een duur land. Gelukkig kan deze groep scholieren de ervar­ing beleven tegen een deel van de kosten. De sticht­ing “Vrien­den van Japan” betaalt voor elke scholier € 500,- bij. Het scholieren aan­deel zal circa € 500,- zijn. In Japan word je opgevan­gen door een gas­toud­ergezin waar je bli­jft slapen en zij bieden ook een volledig pro­gramma aan voor het hele verblijf. Je maakt ken­nis met leefti­jdsgenoten en het lokale school­sys­teem. Mizu­maki ligt in het noor­den van het zuidelijke eiland Kyushu. Maak kans op de reis die je nooit meer vergeet! De Japanse mensen zijn bij­zon­der vrien­delijk. Natu­urlijk moet je Engels kun­nen spreken, dat doen zij ook (een beetje). Er gaan 2 begelei­ders mee en in Japan is een tolk die Ned­er­lands, Engels en Japans spreekt die met raad en daad terz­i­jde staat. Het aan­meld­ings­for­mulier kan je hier downloaden. Inschri­jfter­mijn ges­loten ! (4 febr) Uiter­lijk 4 feb­ru­ari 2011 moet je aan­vraag bin­nen zijn en zal een onafhanke­lijke selec­tiecom­missie de scholieren voor de reis selecteren op grond van moti­vatie. Vóór 20 feb­ru­ari krijg je de uitslag. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

japan_nieuwDus.…

Nou dat zag er wel mooi uit! Een uit­gelezen kans om ken­nis te maken met Japan. Andrea is een echte “Japan-Freak” Otaku (vol­gens mij in het Japans?) Ik zeg haar dat als ze wil ze zich daar voor in mag schri­jven. Wie niet waagt.… Verder laat ik het zo. Andrea is wel ent­hou­si­ast maar onderneemt geen stap­pen. Als de sluit­ings­da­tum in Feb­ru­ari in aan­tocht is, ben ik het ver­haal al weer ver­geten, tot Andrea bij me komt en vraagt of ze een brief mag schri­jven om mee te mogen gaan naar Japan. Nou ja… Toe dan maar. Er zullen wel genoeg jon­gelui in de polder zijn die graag mee willen gaan. Dus. Hoe groot is de kans?! Ik heb ook geen idee of ze jon­gelui van het V.S.O. mee laten gaan dus we wachten het maar af. Andrea gaat aan de slag met haar brief en omdat het “laat dag” is, bren­gen wij de brief zelf maar naar Emmelo­ord omdat anders de datum ver­streken is. Nu wordt het spannend.

 

 

Het is zater­dag 19 Feb­ru­ari als we naar Zwolle gaan. Eigen­lijk had­den we beter in Zwolle kun­nen wonen aangezien daar ons tweede “huis” staat.. (huis­jes). Maar dat gaat ons toch een beetje te ver. Maar het is geen geheim dat we er graag mogen rond­wan­de­len en wat mogen eten. Zo ook 19 Feb­ru­ari hebben we daar ons rondje gedaan.

 

 

Thuis gekomen met een volle buik (want grieks eten kun je ook goed in Zwolle), pak ik wat post van de mat en bek­ijk wat er zoal tussen zit. Andrea loopt naar boven om haar nieuwe aankoop te bewon­deren. Dan valt mijn oog op een enveloppe van Sleutel­mak­erij “Mei­jer­ing” uit Emmelo­ord. Dat komt me nou totaal niet bek­end voor. Wat moet dat zijn. Ik scheur de enveloppe open en dan zie ik het logo van de stichting!

 

Nou, ik loop naar de trap en geef een brul naar Andrea, die komt op een rustige manier naar bene­den maar ik zie aan haar gezicht dat ze zich inhoudt! Ik geef haar de brief, ze weet niet goed hoe ze moet rea­geren. Ze is natu­urlijk blij maar ook wel een beetje van slag geloof ik. We kun­nen het haast niet geloven. Snel wordt haar Paspoort opge­zocht en kijken of die nog geldig is. Natu­urlijk. Want Suri­name was in 2009. Sjonge jonge wat een kans op HET land waar je zoveel mee hebt in het echt te mogen gaan bezoeken. Het is lastig voor Andrea om zich er hele­maal op te kun­nen storten aangezien in mei de schriftelijke exa­m­ens voor de deur staan en pas in juli de mon­delinge exa­m­ens (staat­sex­a­m­ens). Dit moet eerst maar eens achter de rug zijn. Het geeft al behoor­lijk wat stress.

Onder­tussen is er de eerste ken­nis­mak­ing met de groep in de Boni­fatius Mavo waar Nando les geeft. Het is span­nend maar wel leuk om de eerste infor­matie te horen te kri­j­gen. Ook wordt de eerste foto gemaakt!

De groep die naar Japan gaat. Zie hier het bericht van de web­site van Vrien­den van Japan. Tussen alle exa­m­en­stress door hebben de jon­gelui regel­matig con­tac­tavon­den in de Boni­fatius Mavo. Ze maken een lied om ten gehore te bren­gen bij de ambasade en ook wor­den een aan­tal speeches geschreven die Maay­olein en Marco zullen geven voor de ambas­sadeurs in Japan. Het is niet vri­jbli­jvend maar er wordt wel inzet van iedereen verwacht. En dan komen de persberichten!

Wij zijn er klaar voor”

 

 

En zo is het gekomen dat Andrea zich dus klaar kan gaan maken om naar Japan te mogen gaan! Wat is ze blij met deze geweldige kans om ken­nis te maken met Japan en haar cultuur! 

Volgende

(Visited 230 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welkom
Welkom op onze familie website. Zin en onzin samen op een pagina.
Actueel
Laatst geüpdate bericht
    Categorieen
    Archief
    plaatjes toch?
    Sorry:

    - Instagram feed not found.